Công ty sẽ thực hiện việc đổi trả hàng cho Khách hàng trong các trường hợp sau:
–    Sản phẩm giao không đúng đơn đặt hàng.
–    Sản phẩm mua bị lỗi do nhà sản xuất và khách hàng thông báo tới Công ty trong vòng 14 ngày kể từ khi ký biên bản bàn giao hàng hóa. Sau 14 ngày, sản phẩm không còn hiệu lực đổi trả và sẽ được bảo hành theo đúng quy định của Công ty và NSX.
Lưu ý: Hàng được đổi trả với điều kiện sản phẩm không có dấu hiệu đã qua sử dụng (đối với sản phẩm tiêu hao và sản phẩm giao không đúng), sản phẩm còn nguyên tem mác, nguyên đai, nguyên kiện ban đầu. Khách hàng sẽ chịu chi phí vận chuyển cho việc đổi trả hàng.