Bảo hành điện tử

Phần mềm Bảo hành điện tử là phương án sử dụng tổng đài SMS, Website, QR Code, Ứng dụng di động (Mobile Application) để Người tiêu dùng chủ động kích hoạt bảo hành điện tử cho sản phẩm sau khi mua hàng. Thông tin thời hạn bảo hành sẽ được thông báo lại bằng SMS, Email hoặc tin nhắn Zalo ZNS đến số điện thoại của khách hàng.

Bảo hành điện tử bằng SERIAL
Áp dụng cho sản phẩm có Serial và sau khi mua hàng người tiêu dùng dựa vào mã Serial để tiến hành kích hoạt bảo hành điện tử và kiểm tra thời hạn bảo hành bằng các hình thức SMS – Website hoặc APP.