Cục đẩy công suất T.D Acoustic MA-2600

Hãng sản xuất T.D Acoustic
Mã model MA-2600
Điện áp 220V
Tổng số kênh 2 Kênh
Cống suất 600W / 1 kênh
Số SÒ 24 Sò TOSHIBA
Số tụ lọc 16 tụ lọc nguồn | 63V 3.300µF
Nguồn Đồng kích thước lớn
Kích thước 90 x 485 x 485 mm
Trọng lượng ~ 23kg