Cục đẩy công suất TD Acoustic LA-500 Pro

Hãng sản xuất T.D Acoustic
Mã model LA-500 Pro
Điện áp 220V
Tổng số kênh 2 Kênh
Cống suất 500W / 1 kênh
Số SÒ 24 Sò TOSHIBA
Số tụ lọc 8 tụ lọc nguồn | 80V 6.800µF
Nguồn Lõi dây đồng nguyên chất
Kích thước 483 x 420 x 88 mm
Trọng lượng ~ 23kg