CỤC ĐẨY CÔNG SUẤT T.D Acoustic LA-4650 PRO

Hãng sản xuất T.D Acoustic
Mã model LA-4650Pro
Điện áp 220V
Tổng số kênh 4 Kênh
Cống suất 650W / 1 kênh
Số SÒ 48 Sò TOSHIBA
Số tụ lọc 8 tụ lọc nguồn | 100V 10.000µF
Nguồn Đồng kích thước lớn
Kích thước 483 x 430x 88 mm
Trọng lượng ~ 23kg