1. Vietcombank

– Chủ tài khoản: Nguyễn Văn A

– Số tài khoản: xxxx000374599

– Chi nhánh: Hà Tây

2. ACB

– Chủ tài khoản: Nguyễn Văn A

– Số tài khoản: xxxx62879

– Chi nhánh: Hà Thành

3. Viettinbank

– Chủ tài khoản: Nguyễn Văn A

– Số tài khoản: xxxx67788579

– Chi nhánh: Nam Thăng Long

4. BIDV

– Chủ tài khoản: Nguyễn Văn A

– Số tài khoản: xxxx0006074049

– Chi nhánh: Hà Tây

5. Agribank

– Chủ tài khoản: Nguyễn Văn A

– Số tài khoản: xxxx206180703

– Chi nhánh: Đà Nẵng

6. VPBANK

– Chủ tài khoản: Nguyễn Văn A

– Số tài khoản: xxxxxxxxxx

– Chi nhánh: xxxxxx